Plats: Åby Arenaväg 10 , Mölndal
(+46) 0708-203354
anton@at-event.se

CSR Västsverige

Mässan för ett hållbart företagande

CSR Västsverige

Vill man framtidssäkra sin verksamhet och bidra till en hållbar utveckling så krävs det att vi gör detta arbete. Det finns inga genvägar.

Sophia Wennerbeck, Projektledare

Vad ser du mest fram emot med mässan? 
Att få träffa människor! Att samarbeta med och inspireras av alla verksamheter som redan arbetar eller vill arbeta med de sociala, ekonomiska och miljömässiga frågorna inom hållbarhetsområdet. Även att vara en del av arrangemanget och tillsammans med de andra medarrangörerna bygga en framgångsrik mässa är kul!

Vad hoppas du/ni på CSR Västsverige kunna uppnå med mässan? 
Att sprida kunskap och inspiration om ämnena hållbar utveckling och Agenda 2030. Att få fler verksamheter att utveckla ett strategiskt hållbarhetsarbete där vi tillsammans, över alla sektorer i samhället, arbetar för en hållbar framtid. 

Att få fler verksamheter att utveckla ett strategiskt hållbarhetsarbete där vi tillsammans, över alla sektorer 
i samhället, arbetar för en hållbar framtid.

Vilka utmaningar tror du kommer vara de största? 
Utmaningar inom hållbarhetsarbetet är att inte alla är med och arbetar för en hållbar utveckling i dagsläget. Att ställa om till en mer hållbar verksamhetsplan kan ta tid i vissa fall och det kräver att vi anstränger oss och tänker igenom vårt arbete och våra resurser, MEN vill man framtidssäkra sin verksamhet och bidra till en hållbar utveckling så krävs det att vi gör detta arbete. Det finns inga genvägar. 

Slutligen, hur mår era medlemmar och hur går branschen? 
Vi har en härlig blandning av medlemmar från samhällets alla sektorer och storlekar så det varierar. En av våra grundstommar i vårt dagliga arbete och i alla våra arrangemang är att vi lever efter ”dela för att lära” principen. De medlemmar vi ofta träffar på våra arrangemang är engagerade och villiga att arbeta hårt med de utmaningar vi står inför. Vi alla delar med oss och vi har en fin gemenskap på våra utbildningar, kurser, seminarier och träffar. Inom hållbarhetsområdet är det viktigt att vi alla stöttar och pushar varandra till att utvecklas och göra det arbete som måste till ännu bättre och det tycker jag att vi alla lyckas med. 

Läs mer om CSR Västsverige