Plats: Åby Arenaväg 10 , Mölndal
(+46) 0708-203354
anton@at-event.se

FÖR BESÖKARE

Mässan för ett hållbart företagande

Varför besöka mässan?

CSR Expo är mötesplatsen för dig som värnar om en hållbar värld. Ett besök på mässan ger dig inspiration och lösningar för att öka ert företags konkurrenskraft, lönsamhet och möjligheter att hitta hållbara affärer –  samtidigt som man bidrar till ett hållbart samhälle.

Under två intensiva dagar samlas utställande företag, föreningar, bransch- och intresseorganisationer, myndigheter, forskare, utbildare och politiker för erfarenhetsutbyten från respektive fält inom CSR-området (ekonomiskt-, miljömässigt- och socialt ansvarstagande).

Tillsammans skapar vi en gemensam mötesplats där man tar del av varandras erfarenheter, affärsidéer och initiativ. Här lyfts utmaningar och potentiella lösningar fram för nuvarande och framtida frågor.

_F4I7229-3

Vem ställer ut?

På mässan finns tre utställarområden där företag och organisationer inspirerar till ett hållbart framtida samhälle.
Se nedan exempel på vilka som ställer ut inom de olika områdena:

Social hållbarhet

Exempel på utställande organisationer och företag kan vara:

Studieförbund – Utbildningsbolag – Ideella organisationer – Sociala företag
Idrottsföreningar – Branschorganisationer – Kommuner – Bidragsgivare
Politiska partier – CSR-konsulter – Bemanningsföretag – Myndigheter
Certifieringsbolag

Miljömässig hållbarhet

Exempel på utställande organisationer och företag kan vara:

Energieffektivisering – Alternativa energilösningar – Gröna transporter
Avfall och återvinning – Bygg- och Fastighetsutveckling – Matproduktion
Textilproduktion – Minimera användning av farliga kemikalier

Ekonomisk hållbarhet

Exempel på utställande organisationer och företag kan vara:

Banker – Försäkringsbolag – Företagsrådgivare – Bemanningsföretag
Redovisningsbolag – Upphandlingsbolag – CSR-konsulter

Agenda 2030

Exempel på utställande organisationer och företag som arbetar mot Agenda 2030 kan vara:

Branschorganisationer – Kommuner – Företagsrådgivare – CSR-konsulter
Privata aktörer