Plats: Åby Arenaväg 10 , Mölndal
(+46) 0708-203354
info@at-event.se

STÄLLA UT

Mässan för ett hållbart företagande

Varför ställa ut?

Utvecklar ni produkter/tjänster för att möta de olika utmaningarna som ställs på marknaden för att fortsätta bygga ett hållbart samhälle? På CSR Expo möter du besökare som efterfrågar just detta!

Vid frågor eller om ni är intresserade av att boka en monter kontakta:

Anton Erlandsson
+46(0)708-203354
anton@at-event.se

Mässkarta

 

Mässan är uppdelad i tre områden, Social hållbarhet (röd), Miljö (grön), Ekonomisk hållbarhet (gul). Klicka till höger för att förstora bilden 

Vilka besöker mässan?

 • CSR-ansvariga
 • VD
 • Inköpschefer
 • Hållbarhetsansvariga
 • Miljöchefer
 • HR-ansvariga
 • Marknadschefer
 • Ekonomichefer
 • Affärsutveckling
 • Forskare
 • Politiker
 • m.fl.

Mässans tre fokusområden, var passar ni in?

Miljö

Här visas produkter/tjänster för att skapa en hållbar framtida miljö. Exempel kan vara inom:

 • Energieffektivisering
 • Alternativa energilösningar
 • Gröna transporter
 • Bygg- och Fastighetsutveckling
 • Avfall och återvinning
 • Minimera användning av farliga kemikalier
 • Textilproduktion
 • Matproduktion
 • m.fl.

Ekonomisk hållbarhet

Exempel på utställande organisationer och företag kan vara:

 • Banker
 • Försäkringsbolag
 • Företagsrådgivare
 • Bemanningsföretag
 • Redovisningsbolag
 • Upphandlingsbolag
 • CSR-konsulter
 • m.fl

Social hållbarhet

Exempel på utställande organisationer och företag kan vara:

 • Studieförbund
 • Utbildningsbolag
 • Ideella organisationer
 • Sociala företag
 • Idrottsföreningar
 • Branschorganisationer
 • Kommuner
 • Bidragsgivare
 • Politiska partier
 • CSR-konsulter
 • Bemanningsföretag
 • Myndigheter
 • Certifieringsbolag
 • m.fl.