Plats: Åby Arenaväg 10 , Mölndal
(+46) 0708-203354
anton@at-event.se

STÄLLA UT

Mässan för ett hållbart företagande

Varför ställa ut?

Utvecklar ni produkter/tjänster för att möta de olika utmaningarna som ställs på marknaden för att fortsätta bygga ett hållbart samhälle? På CSR Expo möter du besökare som efterfrågar just detta!

Vid frågor eller om ni är intresserade av att boka en monter kontakta:

Anton Erlandsson
+46(0)708-203354
anton@at-event.se

Mässans fyra fokusområden, var passar ni in?

Social hållbarhet

Exempel på utställande organisationer och företag kan vara:

Studieförbund – Utbildningsbolag – Ideella organisationer – Sociala företag
Idrottsföreningar – Branschorganisationer – Kommuner – Bidragsgivare
Politiska partier – CSR-konsulter – Bemanningsföretag – Myndigheter
Certifieringsbolag

Miljömässig hållbarhet

Exempel på utställande organisationer och företag kan vara:

Energieffektivisering – Alternativa energilösningar – Gröna transporter
Avfall och återvinning – Bygg- och Fastighetsutveckling – Matproduktion
Textilproduktion – Minimera användning av farliga kemikalier

Ekonomisk hållbarhet

Exempel på utställande organisationer och företag kan vara:

Banker – Försäkringsbolag – Företagsrådgivare – Bemanningsföretag
Redovisningsbolag – Upphandlingsbolag – CSR-konsulter

Agenda 2030

Exempel på utställande organisationer och företag som arbetar mot Agenda 2030 kan vara:

Branschorganisationer – Kommuner – Företagsrådgivare – CSR-konsulter
Privata aktörer

Vilka besöker?

Corporate Social Responsibility är något som genomsyrar hela vårt näringsliv. Mässans innehåll kommer locka beslutsfattare så som: 

 • Verställande Direktörer
 • Hållbarhetschefer
 • Miljöchefer
 • CSR-ansvariga
 • Politiker & Kommuner
 • Fastighetsägare
 • Fastighetsutvecklare
 • HR-chefer
 • Marknadschefer
 • Inköpschefer
 • m.fl.