Plats: Åby Arenaväg 10 , Mölndal
(+46) 0708-203354
anton@at-event.se

Mässan för ett hållbart företagande

Varför besöka mässan?

CSR Expo är mötesplatsen för dig som värnar om en hållbar värld. Ett besök på mässan ger dig inspiration och lösningar för att öka ert företags konkurrenskraft och lönsamhet – samtidigt som man bidrar till ett hållbart samhälle.

Under två intensiva dagar samlas utställande företag, föreningar, bransch- och intresseorganisationer, myndigheter, forskare, utbildare och politiker för erfarenhetsutbyten från respektive fält inom CSR-området (ekonomiskt-, miljömässigt- och socialt ansvarstagande).

Tillsammans skapar vi en gemensam mötesplats där man tar del av varandras erfarenheter, affärsidéer och initiativ. Här lyfts utmaningar och potentiella lösningar fram för nuvarande och framtida frågor.

CSR Expo Åby bild 2

Vem ställer ut?

På mässan finns tre utställarområden, låt dig inspireras av innovativa lösningar

Miljö

Här visas produkter/tjänster för att skapa en hållbar framtida miljö

 • Energieffektivisering
 • Alternativa energilösningar
 • Gröna transporter
 • Bygg- och Fastighetsutveckling
 • Avfall och återvinning
 • Minimera användning av farliga kemikalier
 • Textilproduktion
 • Matproduktion
 • m.fl.

Ekonomisk hållbarhet

Exempel på utställande organisationer och företag kan vara

 • Banker
 • Försäkringsbolag
 • Företagsrådgivare
 • Bemanningsföretag
 • Redovisningsbolag
 • Upphandlingsbolag
 • CSR-konsulter
 • m.fl

Social hållbarhet

Exempel på utställande organisationer och företag kan vara

 • Studieförbund
 • Utbildningsbolag
 • Ideella organisationer
 • Sociala företag
 • Idrottsföreningar
 • Branschorganisationer
 • Kommuner
 • Bidragsgivare
 • Politiska partier
 • CSR-konsulter
 • Bemanningsföretag
 • Myndigheter
 • Certifieringsbolag
 • m.fl.