Plats: Åby Arenaväg 10 , Mölndal
(+46) 0708-203354
anton@at-event.se

HÄNDER PÅ MÄSSAN

Mässan för ett hållbart företagande

Vill du vara med och påverka världen mot en grönare framtid och samtidigt öka lönsamheten i din egen verksamhet?

CSR Expo är mötesplatsen för dig som värnar om en hållbar värld. Ett besök på mässan ger er inspiration och lösningar för att öka ert företags konkurrenskraft och lönsamhet – samtidigt som man bidrar till ett hållbart samhälle.

Under två intensiva dagar samlas företag, föreningar, bransch- och intresseorganisationer, myndigheter, forskare, utbildare och politiker för erfarenhetsbyten från respektive fält inom CSR – området (ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande och socialt ansvarstagande).

Vi skapar en gemensam mötesplats är man tar del av varandras erfarenheter, affärsideér och initiativ. Här lyfts utmaningar och potentiella lösningar för nuvarande och framtida frågor.

 

På mässan visas följande produkter & tjänster

Miljö

Här visas produkter/tjänster för att skapa en hållbar framtida miljö. Exempel kan vara inom:

 • Energieffektivisering
 • Alternativa energilösningar
 • Gröna transporter
 • Bygg- och Fastighetsutveckling
 • Avfall och återvinning
 • Minimera användning av farliga kemikalier
 • Textilproduktion
 • Matproduktion
 • m.fl.

Ekonomisk hållbarhet

Exempel på utställande organisationer och företag kan vara

 • Banker
 • Försäkringsbolag
 • Företagsrådgivare
 • Bemanningsföretag
 • Redovisningsbolag
 • Upphandlingsbolag
 • CSR-konsulter
 • m.fl

Social hållbarhet

Exempel på utställande organisationer och företag kan vara

 • Studieförbund
 • Utbildningsbolag
 • Ideella organisationer
 • Sociala företag
 • Idrottsföreningar
 • Branschorganisationer
 • Kommuner
 • Bidragsgivare
 • Politiska partier
 • CSR-konsulter
 • Bemanningsföretag
 • Myndigheter
 • Certifieringsbolag
 • m.fl.