Plats: Åby Arenaväg 10 , Mölndal
(+46) 0708-203354
anton@at-event.se

Klimat 2030

Mässan för ett hållbart företagande

Klimat 2030

"Klimat 2030 är en kraftsamling för att nå regionens ambitiösa klimatmål och det är Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen som ansvarar för det tillsammans."

Kan ni berätta lite mer om ”Klimat2030 – Västra Götaland ställer om”?

Klimat 2030 är en kraftsamling för att nå regionens ambitiösa klimatmål och det är Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen som ansvarar för det tillsammans. Sedan Klimat 2030 antogs på hösten 2017 så har antalet undertecknare av Klimat 2030 ökat från 70 till 190 organisationer, framförallt är det fler och fler företag som kommer med. För de som skrivit på innebär det att man gör ett åtagande där man talar om hur man ska bidra till att nå de regionala klimatmålen och i gengäld kan man få stöd och uppmärksamhet för bra klimatinitiativ man gör. Vi har ett antal samordnare som är forskare och experter på forskningsinstitut eller Science Parks runtom i Västra Götaland och de kan ge råd och stöd. Vi har även ett klimatråd med västsvenska ledare från näringsliv och andra organisationer, och det rådet finns bland annat för att lyfta hinder vi sett för klimatomställningen i Västra Götaland till regeringen eller andra. Allt detta och lite till kan man läsa om på vår webbplats klimat2030.se där man också kan bli undertecknare eller börja prenumerera på vårt nyhetsbrev.

”Vi har ett antal samordnare som är forskare och experter på forskningsinstitut eller Science Parks runtom i Västra Götaland och de kan ge råd och stöd.”

Hur jobbar ni på Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen med att driva CSR och hållbarhetsfrågor?

Från Länsstyrelsens sida så tar våra interna mål utgångspunkt i Agenda 2030 och inom klimatområdet har vi bland annat skärpt våra egna riktlinjer för matinköp och tjänstebilar som vår organisation gör, vilket innebär mer vegetarisk mat och bilar med el- eller biogasdrift. Men Länsstyrelsens största påverkan är genom hur vi påverkar andra, de stöd vi ger, vår tillsyn och samordnande roll i länet, där till exempel Klimat 2030 är en del.

Västra Götalandsregionen jobbar med hållbarhetsfrågor genom det uppdrag vi har för regional utveckling och stötta olika projekt som driver omställning. Vi ansvarar också för trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland och förstås genom beslut för vår egen verksamhet med över 50.000 anställa. Utvecklingen av kollektivtrafiken via ansvaret för Västtrafik är en viktig del i att människor ska kunna resa klimatsmart. 

Hur fick ni upp ögonen för CSR Expo?

Vi har haft kontakt med CSR Västsverige genom åren och bland annat deltagit på CSR Forum. När vi fick nys om att en ny hållbarhetsmässa var på gång kändes det naturligt att vara med eftersom vi vill nå företag med höga ambitioner inom klimat och hållbarhet.

Vad ser ni mest fram emot med mässan?

Vi hoppas kunna komma i kontakt med många företag, vi hoppas kunna inspirera och berätta om de stöd och möjligheter att samverka som vi kan ge. Vi hoppas dels att vi blir fler undertecknare, men framförallt att kunna vara en hjälp till organisationer att komma i kontakt med kunniga personer eller visa på finansieringsmöjligheter för de som vill göra klimatåtgärder.

Läs mer om CSR Expo här