Plats: Åby Arenaväg 10 , Mölndal
(+46) 0708-203354
anton@at-event.se

Mässansvarige Anton Erlandsson

Mässan för ett hållbart företagande

Mässansvarige Anton Erlandsson

CSR Expo är mötesplatsen för företag och organisationer som vill ta del av varandras erfarenheter och initiativ, samtidigt som de skapar hållbara affärer. 

Anton Erlandsson, mässansvarig CSR Expo

Med nio månader kvar till mässan, hur känns det? 

Att få driva en mötesplats med denna fokusering är både spännande och utmanande på samma gång, då hållbarhetsfrågor är ett hett ämne i dagens samhälle. Det är viktigt att vi utformar och tar fram relevant innehåll för både nutid och framtid kopplat till hållbart företagande, vilket vi kommer göra! Sedan startskottet i höstas då vi lanserade CSR Expo så har utvecklingen för mötesplatsen gått stadigt framåt. Både den privata och offentliga sektorn har fått upp ögonen och intressenter från alla delar av CSR hör av sig för eventuellt deltagande, så vi kan inte vara mer än nöjda!

Vad är tyngdpunkten med mässan, vad kan man förvänta sig som utställare (och besökare) på mässan? 

CSR Expo är mötesplatsen för företag och organisationer som vill ta del av varandras erfarenheter och initiativ, samtidigt som de skapar hållbara affärer. Som besökare på mässan kommer man möta utställare som utvecklar produkter och/eller tjänster för att möta de olika utmaningarna som ställs på marknaden för att fortsätta bygga ett hållbart samhälle. Utställarna å sin sida kommer att möta besökare som vill hitta inspiration och lösningar för att öka sitt företags- eller sin organisations konkurrenskraft, lönsamhet och hållbara affärer – samtidigt som man bidrar till ett hållbart samhälle. I anknytning till och på mässområdet kommer det finnas flera scenområden med spännande innehåll från såväl den privata sektorn som den offentliga. Parallellt kommer även flera konferenser att genomföras med relevant innehåll kopplat till hållbarhet och Agenda 2030; alla med samma mål i sikte, hur vi gör framtiden med hållbar! 

Vad har du lärt dig under resans gång såhär långt? 

För mig var CSR-begreppet relativt okänt, men när vi påbörjade arbetet med den här mötesplatsen så klarnade det fort. Den viktigaste lärdomen jag tagit med mig är synergierna mellan hållbarhet och lönsamhet. Pressen ökar på leverantörer, grossister och samarbetspartners att arbeta med hållbarhet i alla led. För företag och organisationer behöver detta inte innebära en kostsam förändring utan kan istället leda till lönsamma affärer, samtidigt som de bidrar till ett hållbart samhälle. 

Vad särskiljer sig CSR Expo från andra mässor? 

CSR Expo är, så vitt jag vet, den enda hållbarhetsmässan i Norden som inkluderar alla fokusområden inom CSR: Social, Ekonomisk, Miljö och FN:s 17 globala mål Agenda 2030. I nuläget så är de flesta konferenser eller mötesplatser fokuserade kring ett av dessa områden vilket vi vill förändra. Allt mer börjar företag och organisationer i både den privata och offentliga sektorn att arbeta med CSR frågor i större utsträckning och inkluderar fler områden än tidigare. Detta vill vi främja genom att erbjuda en bredare plattform på CSR Expo. 

” Den viktigaste lärdomen jag tagit med mig är synergierna mellan hållbarhet och lönsamhet.

Läs mer om CSR Expo här