Plats: Åby Arenaväg 10 , Mölndal
(+46) 0708-203354
anton@at-event.se

OM MÄSSAN

Mässan för ett hållbart företagande

Om CSR Expo

Vill du vara med och påverka världen mot en grönare framtid och samtidigt öka lönsamheten i din egen verksamhet?

Tillsammans skapar vi en gemensam mötesplats där man tar del av varandras erfarenheter och initiativ, samtidigt som hållbara affärer skapas. Här lyfts utmaningar och potentiella lösningar fram – för nuvarande och framtida frågor.

CSR Expo är mötesplatsen för dig som värnar om en hållbar värld. Ett besök på mässan ger er inspiration och lösningar för att öka både konkurrenskraft och lönsamhet i er verksamhet, samtidigt som ni bidrar till ett hållbart samhälle.

Under två intensiva dagar samlas utställande företag, föreningar, bransch- och intresseorganisationer, myndigheter, forskare, utbildare, kommuner och politiker från respektive fält inom CSR-området. 

– Intresserad av att ställa ut? Klicka här
– Intresserad av att besöka mässan? Klicka här

Vill ni veta mer? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Fokusområden

Social hållbarhet

Här visas produkter, tjänster och lösningar som visar hur vi ska uppnå ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.

Allt för att främja delaktighet och social sammanhållning.

Miljömässig hållbarhet

Här visas produkter, tjänster och lösningar för att skapa en hållbar framtida miljö. Det kan vara allt ifrån hur man energieffektiviserar en fastighet, hur man hanterar avfall och återvinnig till att visa nya innovativa lösningar som är skonsamma för vår omgivning.

Ekonomisk Hållbarhet

Här visas produkter, tjänster och lösningar som visar hur vi långsiktigt kan hushålla med resurser. Det kan vara allt ifrån banker som jobbar med gröna lån, CSR-konsulter som effektiviserar och utvecklar ens hållbarhetsarbete, till redovisningsbolag som arbetar med resurshantering.

shutterstock_1576285987

Agenda 2030

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, som i Sverige kallas de Globala målen.


”Hållbarhet är en konkurrensfördel. Se Agenda 2030s 17 globala mål som 17 affärsmöjligheter."
Sophia Wennerbeck
Projektledare CSR Västsverige