Plats: Åby Arenaväg 10 , Mölndal
(+46) 0708-203354
anton@at-event.se

Positivumgruppen

Mässan för ett hållbart företagande

Positivumgruppen

”Positivum ska vara med och bygga ett bättre samhälle för de många människorna”.

Arian Faily, VD Positivum Gruppen

Varför är en nationell mässa gällande hållbarhetsfrågor
viktig för framtidens samhälle?

Vi alla ser idag att kraven från omvärlden på dig som arbetsgivare gällande hållbarhetsfrågor har ökat. Oavsett vilken bransch du är aktiv inom så är sannolikheten stor att din kund väger in eller kommer att väga in ditt företags hållbarhetsarbete i valet av din produkt. 

Vi vet även redan nu att framtidens arbetstagare ställer andra krav och förväntningar på dig som arbetsgivare, man vill kunna vara stolt över sin arbetsgivare även kring andra frågor än bara arbetet. Därför är det viktigt med en nationell mässa där organisationer får en möjlighet att visa upp sitt arbete, men framförallt för andra att ta del av goda exempel och få inspiration kring sitt egna hållbarhetsarbete. Detta är en fråga som är väldigt aktuell men många kan tycka att det är svårt att ta sig an hållbarhetsfrågor, tänk vilken möjlighet denna mässa blir för alla. 

”…. framtidens arbetstagare ställer andra krav och förväntningar på dig som arbetsgivare, man vill kunna vara stolt över sin
arbetsgivare även kring andra frågor än bara arbetet

Varför ställer Positivumgruppen ut på CSR Expo?

Vårt företagande utgår från vår vision: ”Positivum skall bygga ett bättre samhälle för det många människorna” vilket ställer många och höga krav på det arbete vi utför inom socialt arbete och utbildning. Vi lägger stor vikt vid att försöka vara en hållbar aktör som är ansvarstagande för mer än de frågor vi bedriver verksamheter kring. Vi försöker arbeta i många olika projekt med våra verksamheter för att främja olika delar av hållbarhetstemat, bl a har våra elever på Aniaragymnasiet varit med i ett Erasmus projekt kring hållbart resande. Där målet var att försöka genomföra en resa med så lite koldioxidsutsläpp som möjligt och under de rekommenderade nivåerna EU satt. Projektet skapade en medvetenhet hos våra unga i skolan gällande hållbart resande i praktiken inte bara i teorin. 

Vi har många olika projekt som vi bedriver dels själva men oftast i samverkan med andra likasinnade partners i syfte att skapa ett mer hållbart samhälle. Men även utifrån det moraliska ansvar som kommer i rollen som samhällsaktör. 

Samtidigt som vi arbetar hårt för att vara framtidens arbetsgivare så måste vi vara nutidens arbetsgivare, därför ställer vi ut på CSR Expo för att förhoppningsvis kunna inspirera kring CSR arbete och ge konkreta exempel på olika projekt vi arbetat med.

Läs mer om Positivum Gruppen