Plats: Åby Arenaväg 10 , Mölndal
(+46) 0708-203354
anton@at-event.se

SEMINARIER & KONFERENS

Mässan för ett hållbart företagande

Fokus på kunskapsöverföring

Som besökare till CSR Expo kan du ta del av ett stort utbud av kostnadsfria seminarier, workshops och konferenser.

På CSR Expo riktar sig stort fokus på innehåll. Vi är stolta över att Agenda2030 i Väst valt att parallell lägga sin konferens med mässan. Utöver konferensen kommer även våra medarrangörer CSR Sweden och CSR Västsverige att ha två egna scener fyllda med innehåll. Självklart finns det även en scen där våra utställare får chansen att berätta om sina hållbara lösningar. Inne på mässgolvet finns två uppbyggda konferensrum där olika workshop kommer hållas. Alla ovanstående aktiviteter är kostnadsfria för besökaren till CSR Expo.

Våra seminarier, workshops och konferenser

Konferens - Agenda2030 i Väst

”Agenda 2030 i Västs årliga konferens kommer att bjuda på inspirerande tal och seminarier som har bäring på och kopplar an till de Globala målen. Konferensen ger tillfälle att inspireras av goda exempel både från regionen och från andra delar av landet/världen, samt att följa upp aktiviteter som har genomförts under året. Vi kommer också att arrangera parallella workshops.”

Läs mer om konferensen här

Du hittar scenen som nr 5 på mässkartan nedan.

Seminariescen - CSR Västsverige

”I CSR Västsveriges monter kommer besökarna få coaching i sitt strategiska hållbarhetsarbete och erhålla kunskap och verktyg att ta med sig vidare. Det kommer finnas en stor lounge-del där man kan slå sig ner och inspireras av andra företag och organisationer. ”

Du hittar CSR Västsveriges monter som nr 4 på mässkartan nedan.

Seminariescen - CSR Sweden

”CSR Sweden är ett nätverk av företag, från olika branscher, som har gemensamt att de vill jobba med och driva CSR och hållbarhetsfrågor. På plats kommer CSR Sweden att driva två heldagar med innehåll på en av CSR Expos seminariescener.”

Du hittar scenen som nr 3 på mässkartan nedan.

Seminariescen - CSR Expo

Ta del av föreläsningar från såväl den privata- som den  offentliga sektorn. Här kommer inspirerande talare, paneldebatter, företagslösningar och case att presenteras under det gemensamma paraplyet ”Hållbarhet”.

Du hittar scenen som nr 2 på mässkartan nedan.

Workshops

Inne på mässgolvet finns två konferensrum som är uppbyggda för workshops under mässans båda öppetdagar. Här erbjuder både organisationer och företag kostnadsfria workshops med fokus ”Hållbarhet”. Mer information kommer under hösten 2020.

Du hittar workshopen som nr 1 på mässkartan nedan.

CSR Expo mässkarta med scener och konferenser