Plats: Åby Arenaväg 10 , Mölndal
(+46) 0708-203354
anton@at-event.se

CSR Sweden

Mässan för ett hållbart företagande

CSR Sweden

"CSR Sweden är ett nätverk av företag som vill främja CSR och hållbarhetsfrågor.."

Marianne Bogle, Verksamhetsansvarig CSR Sweden

Hur jobbar ni på CSR Sweden med att driva CSR och hållbarhetsfrågor?

CSR Sweden är ett nätverk av företag som vill främja CSR och hållbarhetsfrågor, samt vara den plattform där företag tillsammans med samhällets alla olika sektorer jobbar för att nå hållbarhetsmålen/Agenda 2030.

Vi vill gärna driva på hållbarhetsfrågorna, lyfta goda exempel men också diskutera varför vissa saker inte fungerar och hitta lösningar på detta. Vi jobbar med utbildning, främst kring produktionskedjan, leverantörsledet och är mycket glada att ha Parul Sharma, The Academy for Human Rights in Business som leder våra utbildningar tillsammans med relevanta gästföreläsare. Vi har också ett antal Knowledge Hubs där vi samlar medlemsföretag med relevanta intressenter för att driva olika frågor på bästa och mest effektiva sätt. I dagsläget har vi 6 st. sådana grupper.

Vilka utmaningar ser du som de största framöver gällande hållbarhetsfrågor och FN:s globala mål?

Det är omöjligt att säga vilka frågor som är störst eller att försöka sig på att rangordna hållbarhetsfrågorna, de går så mycket i varandra. Korruptionsfrågan spelar på miljöfrågan till exempel. Det är viktigt att förstå hur frågorna påverkar varandra och hur man mest effektivt får saker att hända. Att starta med väsentlighetsanalysen och sedan skräddarsy sitt hållbarhetsarbete utifrån sina egna mått och verksamhet är en bra början. En stor utmaning är att få med sig alla de mindre bolagen som kanske inte har resurser som egna hållbarhetsavdelningar med på tåget.

” Det är viktigt att förstå hur frågorna påverkar varandra och hur man mest effektivt får saker att hända.

Hur långt anser du att vi har kommit i vårt arbete med FN:s globala mål Agenda 2030?

Det finns i Sverige en relativt stor medvetenhet att de globala målen finns och att man också förstår att det behövs ett ändrat beteende. Nu har vi ju senaste tiden hamnat i en kaotisk situation där hälsa och lågkonjunktur är i fokus. Det är nog också så att de som kommer drabbas allra värst är småföretagare; framförallt vissa branscher och de som redan idag står långt från arbetsmarknaden. Samtidigt ser vi också att klimatet förbättras pga. denna kaotiska hälsosituation. Svårt att greppa vad vi nu står inför.

Vad ser du mest fram emot med mässan?

Jag tror på att vi behöver mötas, diskutera, byta erfarenheter så det ser jag mest fram emot.

Hoppas också att denna mässa kommer att möjliggöra att människor från olika sektorer möts. I hållbarhetsvärlden så delar vi ibland upp oss, offentliga myndigheter, akademin, civilsamhället, finanssektor och näringslivet. Jag hoppas CSR Expo kommer vara en plats där alla dessa sektorer möts.

Vad ser ni för värde i att gå in som medarrangör till CSR Expo?

Förhoppningen är att CSR Sweden får vara med och bygga upp en arena som årligen kommer att vara en mötesplats där människor möts för att utbyta det senaste inom CSR och hållbarhet.

En tvärsektoriell arena behövs i dagsläget, människor behöver också mötas för att konstruktiva samarbeten ska möjliggöras. Förhoppningen är att komma in i lokalerna, möta en massa nya ansikten och få många spännande möten.

Läs mer om CSR Expo här